Διάλογος

Προσεγγίσεις μιας σύνθετης σχέσης


Η ιστοσελίδα «Αριστερά και ’21» δεν θέλει απλώς να συγκεντρώσει και να καταγράψει τεκμήρια και στοιχεία μιας παλιάς ιστορίας. Ακόμη και σήμερα, έστω και με διαφορετικούς όρους, η σχέση της Αριστεράς με το μέγιστο γεγονός της ελληνικής εθνικής ιστορίας αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα, ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Στους όρους αυτής της σχέσης στη συγχρονία και στην ιστορικότητά της είναι επικεντρωμένη η ενότητα «Διάλογος», στην οποία συγκεντρώνουμε σύγχρονα αλλά και παλιότερα κείμενα. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει ως ένα αποθετήριο παρεμβάσεων, ένας χώρος συζήτησης και αναστοχασμού για τις κληρονομιές του ’21 αλλά και τα ανοιχτά ζητήματα γύρω από την Ελληνική Επανάσταση, 200 χρόνια μετά.